Kontakt

Vårstien 12, 1850 Mysen - Norway
Tlf.: 982 89 002.
Epost: anita@compasset.no

Om Oss

Navnet vårt Compasset er ett symbol på å finne den riktige veien. Vi tilstreber å gi kunnskaper videre i samme rettesnor som Compasset. Vi anstrenger oss for å skape meningsfulle løsninger, vi fortsetter og står på der andre har gitt opp.

Vi er dynamiske, konkuransedyktige i alle sammenhenger, og derfor er vi en god langvarig partner å jobbe sammen med.

 
sbg.omoss